Usługi

Usługi sprzedaży na chińskim rynku

 • Własna platforma internetowa dla uzyskiwania informacji o chińskich produktach i firmach
 • Dojście do sieci w celu poszukiwania odpowiednich producentów, odbiorców i inwestorów
 • Systematyczne poszukiwania chińskich dostawców i weryfikacja zdolności kwalifikacji
 • Projekty dopasowanych planów produkcyjnych (ODM, OEM, OBM)
 • Informacje o innowacjach na chińskim rynku za pomocą naszego newslettera

Europejskie targi wystawiennicze i związane z tym usługi

 • Projektowanie i budowa profesjonalnych stoisk wystawienniczych
 • Organizacja wystaw i zaopatrzenie w odpowiedni personel

Sprzedaż europejskich produktów do Chin

 • Wprowadzenie i sprzedaż europejskich towarów na chińskim rynku
 • Zestawienie zamiarów handlowych oraz redukcja bariery wstępu
 • Przygotowanie informacji i organizacja spotkań biznesowych

Pomoc w międzykulturowej komunikacji

 • Ustne tłumaczenia pomiędzy językami (chiński, angielski, niemiecki, polski i hiszpański)
 • Pisemne tłumaczenia dokumentów, stron internetowych, ulotek itd.
 • Negocjacje handlowe
 • Tłumaczenia na targach wystawienniczych
 • Zapewnienie kompletnych usług podczas zagranicznych wizyt biznesowych

Finansowanie z Chin

 • Poszukiwanie i weryfikacja odpowiednich inwestorów
 • Przedrozmowy i ocena wymagań w stosunku do europejskich przedsiębiorstw
 • Oferowanie obustronnych kontraktów